Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szczegółowe informacje o Aplikancie:

Ambroziak Izabela

(SZC/Apl/451)

Data wpisu w aktualnej izbie:
Izba Adwokacka w Szczecinie
Adres
ul. Plac St. Batorego 3
70-207 Szczecin
Stacjonarny: 914333616
Stacjonarny: 914480187
E-mail:
WWW:
izba-adwokacka.szczecin.pl