Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szczegółowe informacje o Aplikancie:

Ambroziak Izabela

(SZC/Apl/451)

Data wpisu w aktualnej izbie:
Izba Adwokacka w Szczecinie
Adres
ul.
E-mail:
WWW: