Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szczegółowe informacje o Aplikancie:

Albert Jakub

(/Apl/303/15)

Data wpisu w aktualnej izbie:
Izba Adwokacka w Opolu
Adres
ul.
E-mail:
WWW: