Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szczegółowe informacje o Adwokacie:

Żygalski Jakub Mikołaj

(KAT/Adw/1735)

Status:
Wykonujący zawód
Data wpisu w aktualnej izbie na listę adwokatów:
2017-05-11
Adres do korespondencji:

Komórkowy:
506504021
Email:

MIEJSCE WYKONYWANIA ZAWODU

Kancelaria
Kancelaria Adwokacka
Zawiszy Czarnego 5M
44-100 Gliwice
Komórkowy: 506504021

PREFEROWANA PRAKTYKA

Praktyka ogólna
Prawo i postępowanie cywilne
Prawo i postępowanie karne
Prawo odszkodowawcze
Prawo restrukturyzacyjne
Izba Adwokacka w Katowicach
Adres
ul. Gliwicka 17
40-079 Katowice
Komórkowy: 32 259-86-77
E-mail:
WWW:
adwokatura.katowice.pl