Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szczegółowe informacje o Adwokacie:

Rogula Cezary Jerzy

(KRA/Adw/2975)

Status:
Wykonujący zawód
Data wpisu w aktualnej izbie na listę adwokatów:
2014-05-07
Adres do korespondencji:
Kancelaria Adwokacka
Beliny-Prażmowskiego 5 /2
31-514 Kraków
Email:

MIEJSCE WYKONYWANIA ZAWODU

Kancelaria
Kancelaria Adwokacka i Mediacyjna
Beliny-Prażmowskiego 5 /2
31-514 Kraków
Komórkowy: 608460131

PREFEROWANA PRAKTYKA

Postępowanie mediacyjne
Praktyka ogólna
Izba Adwokacka w Krakowie
Adres
ul.
E-mail:
WWW: