Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szczegółowe informacje o Adwokacie:

Rogula Cezary Jerzy

(KRA/Adw/2975)

Status:
Wykonujący zawód
Data wpisu w aktualnej izbie na listę adwokatów:
2014-05-07
Adres do korespondencji:
Kancelaria adwokacka
Al. Beliny-Prażmowskiego 5 /2
31-514 Kraków
Email:

MIEJSCE WYKONYWANIA ZAWODU

Kancelaria
Kancelaria Adwokacka i Mediacyjna
Al. Beliny-Prażmowskiego 5 /2
31-514 Kraków
Komórkowy: 608 460 131

PREFEROWANA PRAKTYKA

Postępowanie mediacyjne
Praktyka ogólna
Izba Adwokacka w Krakowie
Adres
ul. Batorego 17
31-135 Kraków
Stacjonarny: 12 633 57 63 - Sekretariat
Stacjonarny: 12 633 07 10 - Dziekan
Stacjonarny: 12 633 66 40 - Księgowość
Stacjonarny: 12 376 76 25 - Aplikacja
Komórkowy: 664 154 662 - Księgowość
Komórkowy: 664 129 743 - Aplikacja
Komórkowy: 731 117 006 - Dział Osobowy
Komórkowy: 728 871 909 - Sekretariat
Komórkowy: 664 152 661 Urzędówki i Kuratele
E-mail:
WWW:
www.adwokatura.krakow.pl