Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szczegółowe informacje o Adwokacie:

Balcerak Juliusz

(POZ/Adw/4063)

Status:
Niewykonujący zawodu
Data wpisu w aktualnej izbie na listę adwokatów: