Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szczegółowe informacje o Adwokacie:

Baj Stefan

(KOS/Adw/34)

Status:
Były adwokat
Data wpisu w aktualnej izbie na listę adwokatów:
1985-07-20
Data skreślenia z listy:
2021-03-02
Ostatnie miejsce wpisu:
Koszalin
Stary nr wpisu:
1/ER