Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szczegółowe informacje o Adwokacie:

DR Cyrol Tomasz

(KRA/Adw/2880)

Status:
Wykonujący zawód
Data wpisu w aktualnej izbie na listę adwokatów:
2013-09-17
Adres do korespondencji:
Beliny-Prażmowskiego 29 /6
31-514 Kraków
Email:

MIEJSCE WYKONYWANIA ZAWODU

Kancelaria
Kancelaria Adwokacka
Beliny-Prażmowskiego 29 /6
31-514 Kraków
Stacjonarny: 122944949
Fax: 122944950
Komórkowy: 607238614

PREFEROWANA PRAKTYKA

Postępowanie arbitrażowe
Postępowanie mediacyjne
Praktyka ogólna
Prawo gospodarcze
Prawo i postępowanie cywilne
Izba Adwokacka w Krakowie
Adres
ul.
E-mail:
WWW: